Hlavní obsah

unfaithful [ʌnˈfeɪθfəl or -fʊl]

Přídavné jméno

  1. to sb nevěrný komube unfaithful to sbpodvést, podvádět koho, být nevěrný komu
  2. nepřesný kopie, překlad ap.