Hlavní obsah

unehrlich

Nechtěli jste hledat:

undyingnehynoucí, nesmrtelný, věčný

unearnednezasloužený

unearthobjevit, odkrýt, odhalit

unearthlynadpřirozený, nad(po)zemský, ne(po)zemský, nepřirozený

uneaseznepokojení, neklid, obavy, stísněný pocit

uneasilyznepokojeně, neklidně, stísněně

uneasinessznepokojení, neklid, nepříjemný pocit

uneasyznepokojený, neklidný, nesvůj

uneconomicneekonomický, nehospodárný

uneducatednevzdělaný