Hlavní obsah

uneconomic [ˌʌniːkəˈnɒmɪk or ˌʌnekə-]