Hlavní obsah

um [ʌm or əm]

Citoslovce

  • (e)hmm váhání v řeči