Hlavní obsah

transgressor [trænzˈgresə or trænsˈ-]