Hlavní obsah

thirtieth [ˈθɜːtɪəθ]

Vyskytuje se v

thirty: thirtieshodnoty mezi 30 a 39 věk, teplota ap.

the: in the thirtiesve třicátých letech

třicátý: in the thirtiesve třicátých letech

třicetiletý: Thirty Year(s') Warhist. třicetiletá válka

nastavit: Set the alarm clock for seven thirty.Nastav budík na půl osmou.

stránka: on page thirtyna třicáté stránce