Hlavní obsah

thirstily [ˈθɜːstɪlɪ]

Vyskytuje se v

mít: be hungry/thirstymít hlad/žízeň

žízeň: get thirstydostat žízeň

strašný: I am terribly thirsty.Mám strašnou žízeň.

thirsty: be thirstymít žízeň