Hlavní obsah

thatched [θætʃt]

Vyskytuje se v

thatch: thatch (of hair)(neupravená) kštice, hovor. vrabčí hnízdo vlasů

thatch: thatch roofdošková střecha