Hlavní obsah

textual [ˈtekstjʊəl]

Přídavné jméno

  • textovýtextual analysisanalýza textutextual harassmentobtěžování SMS zprávami nevyžádanými

Odvozená slova

text