Hlavní obsah

terrorist [ˈterərɪst]

Přídavné jméno

  • teroristickýterrorist attackteroristický útokanti-terroristprotiteroristický

Vyskytuje se v

be: They were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.

teroristický: terrorist attacksteroristické útoky

útok: armed/suicide/terrorist/bomb attackozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útok

terrorist: terrorist attackteroristický útok