Hlavní obsah

tell off

Vyskytuje se v

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson