Hlavní obsah

tear down [teə]

Sloveso

  • strhnout, zbořit sochu, budovu ap.tear down sb's reputationnahlodat/podrýt čí (dobrou) pověst