Hlavní obsah

take into

Vyskytuje se v

přihlédnutí: taking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sths přihlédnutím k čemu

v, ve: take into considerationbrát v úvahu