Hlavní obsah

tainted [ˈteɪntɪd]

Vyskytuje se v

poskvrna: untainted, unsullied, unblemished, free from taintbez poskvrny morální

taint: free from taintbez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vad