Hlavní obsah

synonymní

Nechtěli jste hledat:

synonymsynonymum

synodsynod(a), církevní sněm

synonymoussynonymní, významově shodný, synonymický

synopsisvýtah, souhrn, přehled

syntacticskladebný, syntaktický

syntaxskladba, syntax(e)

synthesissyntéza, sloučení, slučování

synthesizesyntetizovat, vyrobit synteticky

synthesizedsyntetizátorový, syntezátorový

synthesizersyntetizátor, syntezátor