Hlavní obsah

supplement

Vyskytuje se v

mineral: mineral supplementsminerální doplňky potravní

doplněk: food supplementspotravní doplňky

kloubní: joint supplements/nutritionkloubní výživa

přilepšit: enrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's incomepřilepšit si vydělat si peníze