Hlavní obsah

substantivum

Nechtěli jste hledat:

substantivepodstatný, důležitý, zásadní

substantiationdokázání (pravdivosti), doložení, potvrzení

substationtransformovna, rozvodna, měnírna

substitutenahradit, vyměnit, zaměnit , (vy)střídat

substitute teachersuplující/zastupující učitel

substitutionnahrazení, náhrada , výměna

substratesubstrát

substratumpodložní/spodní vrstva, podklad, substrát

subsumezačlenit, včlenit, zařadit

subterfugelest, úskok, trik