Hlavní obsah

substantiality

Nechtěli jste hledat:

substantiallyznačně, výrazně, podstatně

substantialznačný, velký, podstatný

sub-standardpodřadný, podřadné kvality, pod úrovní standardu

substantiate(řádně) doložit , dokázat (pravdivost) , podepřít důkazy, potvrdit

substantiationdokázání (pravdivosti), doložení, potvrzení

substantivepodstatný, důležitý, zásadní

substationtransformovna, rozvodna, měnírna

substitutenahradit, vyměnit, zaměnit , (vy)střídat

substitute teachersuplující/zastupující učitel

substitutionnahrazení, náhrada , výměna