Hlavní obsah

subir

Nechtěli jste hledat:

stir(za)míchat, promíchat, rozmíchat

subnáhradník

suavelyuhlazeně, příjemně

subalternnižší důstojník

subatomicsubatomární

subcommitteepodvýbor, subkomise

subconsciouspodvědomí

subconsciouslypodvědomě, bezděčně

subcontinentsubkontinent

subcontractzadat subdodavateli , nechat si vyrobit (subdodavatelem)

subcontractorsubdodavatel