Hlavní obsah

straightening [ˈstreɪtənɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

žehlička: straightening/hair iron, hair straightener(s)žehlička na vlasy

narovnat: straighten one's backnarovnat (si) záda

srovnat: He straightened his tie.Srovnal si kravatu.

straighten: straighten (up)sth narovnat, srovnat, vyrovnat co obraz, polštář, ubrus ap.