Hlavní obsah

strávený

Vyskytuje se v

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.