Hlavní obsah

stacked [stækt]

Přídavné jméno

  • with sth plný čeho, zaplněný, nacpaný, zaskládaný čímstacked full of sthi přen. nabitý čím, plný čeho

Vyskytuje se v

stack: stacksof sth hovor. spousty, hromady, haldy čeho velké množství

stack: stack (up)sth (na)skládat, (na)rovnat (na sebe), navršit (na sebe) co

stack: the odds are stacked against sbvšechno hraje proti komu