Hlavní obsah

specialization [ˌspeʃəlaɪˈzeɪʃən or -lɪˈz-]