Hlavní obsah

slovesný

Přídavné jméno

  1. (týkající se slovesa) verb(al)slovesný tvarverb(al) formslovesný časverb tense
  2. kniž.(literární) literary

Vyskytuje se v

tvar: infinitive/finite (verb) formling. neurčitý/určitý slovesný tvar

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

slovesný: verb(al) formslovesný tvar