Hlavní obsah

servility, servileness [sɜːˈvɪlɪtɪ]

Podstatné jméno