Hlavní obsah

rumbling [ˈrʌmblɪŋ]

Vyskytuje se v

rumbling: rumblingsof sth příznaky, známky, náznaky čeho neblahého

rumble: be rumbledbýt odhalen podvod ap.