Hlavní obsah

reverential [ˌrevəˈrenʃəl]

Přídavné jméno

  • uctivý tón ap., posvátný bázeň ap.in reverential toness posvátnou úctou v hlase

Vyskytuje se v

reverential: in reverential toness posvátnou úctou v hlase