Hlavní obsah

revealing [rɪˈviːlɪŋ]

Vyskytuje se v

prozradit: give the secret away, komu reveal a secret to sbprozradit tajemství

tajemství: reveal the secretprozradit tajemství

odhalit: reveal the truthodhalit pravdu

reveal: reveal osf/itself to beukázat se být kým/čím