Hlavní obsah

repetitive [rɪˈpetɪtɪv]

Vyskytuje se v

repetitive: genet. repetitive DNArepetitivní DNA