Hlavní obsah

redundant [rɪˈdʌndənt]

Vyskytuje se v

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant