Hlavní obsah

renewable [rɪˈnjuːəbəl]

Vyskytuje se v

obnovitelný: renewable (re)sources (of energy)obnovitelné zdroje (energie)

zdroj: natural/(non-)renewable resourcespřírodní/(ne)obnovitelné zdroje