Hlavní obsah

remorkér

Nechtěli jste hledat:

remonstrationprotest

remorsevýčitky svědomí, lítost, pocit viny

remorsefulkajícný, litující, zkroušený

remorsefullykajícně, provinile, s lítostí

remorselessnemilosrdný, nelítostný, neúprosný, krutý

remorselesslyneúprosně, neustále

remotevzdálený, odlehlý, zapadlý

remote controldálkové ovládání/řízení, dálková obsluha

remote-controlleddálkově ovládaný, řízený na dálku, s dálkovým ovládáním

remotelyani vzdáleně/trošku, vůbec, ani náznakem/zdaleka