Hlavní obsah

reklama

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (doporučování zboží) advertising(propagace) promotion(zvyšování publicity) publicitytisková reklamapress advertisingklamavá reklamadeceptive advertising
  2. (na výrobek ap.) advertisementhovor. adBrE též advert(v televizi, rádiu) commercialtelevizní reklamyTV commercials

Vyskytuje se v

klamavý: deceptive/false advertisingklamavá reklama

přestávka: commercial breakpřestávka na reklamu

světelný: illuminated advertisingsvětelná reklama

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

illuminated: illuminated advertisingsvětelná reklama

package: package advertizingreklama na obalu výrobku

subliminal: subliminal advertisingpodprahová reklama, reklama založená na podprahovém vnímání

TV: TV commercialstelevizní reklamy

reklama: press advertisingtisková reklama