Hlavní obsah

recitátor

Nechtěli jste hledat:

reciprocityvzájemnost, reciprocita, oboustrannost

recitalrecitál

recitationpřednes, recitace

recitepřednášet, recitovat

recklesslehkomyslný, bezhlavý, lehkovážný, riskující

recklesslylehkomyslně, riskantně, lehkovážně, nezodpovědně

recklessnesslehkomyslnost, bezhlavost, lehkovážnost

reckonpočítat, myslet si, hádat

reckon inzapočítat

reckoningvýpočet, propočet , odhad