Hlavní obsah

reciproční

Nechtěli jste hledat:

recipientpříjemce, adresát, pobíratel

reciprocalvzájemný, oboustranný, reciproční

reciprocallyvzájemně

reciprocateopětovat, oplatit , udělat na oplátku

reciprocationopětování, oplacení

reciprocityvzájemnost, reciprocita, oboustrannost

recitalrecitál

recitationpřednes, recitace

recitepřednášet, recitovat

recklesslehkomyslný, bezhlavý, lehkovážný, riskující