Hlavní obsah

recapitulation [ˌriːkəˌpɪtjʊˈleɪʃən]