Hlavní obsah

rebelliousness [rɪˈbeljəsnɪs]

Podstatné jméno