Hlavní obsah

qua [kweɪ or kwɑː]

Předložka

Vyskytuje se v

qua: (conditio) sine qua nonnezbytná podmínka