Hlavní obsah

propagation [ˌprɒpəˈgeɪʃən]

Vyskytuje se v

šíření: speed of light propagationfyz. rychlost šíření světla