Hlavní obsah

proletariát

Nechtěli jste hledat:

proletariatproletariát, dělnictvo

proleplebej(ec), dělňas

proletarianproletářský

pro-life(jsoucí) proti interrupci/potratům

pro-liferodpůrce interrupcí/potratů

proliferate(roz)množit se, rozrůstat se , (roz)šířit se

proliferationšíření, rozmnožování, rozrůstání

prolificplodný

prologueprolog, úvod, úvodní slovo

prolongprodloužit, prodlužovat, prolongovat