Hlavní obsah

preservation [ˌprezəˈveɪʃən]

Vyskytuje se v

pud: self-preservation instinctpud sebezáchovy

sebezáchova: instinct of self-preservationpud sebezáchovy

preservation: historic preservationpamátková péče, ochrana památek