Hlavní obsah

podrobit se

Vyskytuje se v

podrobit se: yield/submit to pressurepodrobit se nátlaku

surgery: undergo surgerypodrobit se operaci

operation: have/undergo an operationpodrobit se/prodělat operaci

podrobit: násilím podmanit koho/co form. subjugate, subdue sb/sth, bring* sb/sth under (control), dobýt conquer sb/sthpodrobit (si)