Hlavní obsah

plechový

Nechtěli jste hledat:

plebisciteplebiscit, referendum, lidové hlasování

plectrumtrsátko, plektrum

pledge(oficiální) slib, přísaha, (oficiální) závazek

plenaryplenární, valný

plenipotentiaryzmocněnec, zplnomocněnec, zplnomocněný zástupce

plenitude(pocit) naplnění

plentifulhojný, bohatý, početný

plentifullyhojně, v hojném počtu/množství

plentyspousta, (víc než) dost, dostatek, hodně

plenumplénum, plenární zasedání