Hlavní obsah

pert [pɜːt]

Vyskytuje se v

parrot-fashion: repeat sth parrot-fashionpapouškovat, mechanicky opakovat co, opakovat co jako papoušek bezmyšlenkovitě

opakovat: repeat sth parrot-fashionopakovat co jako papoušek bezmyšlenkovitě

parrot: superb parrotpapoušek nádherný