Hlavní obsah

palivo

Podstatné jméno, rod střední

  • fuel(pohonná látka) propellantdoplnit palivorefuelspotřeba palivafuel consumption, (hospodárnost auta) fuel economy

Vyskytuje se v

doplnit: refueldoplnit palivo

spotřeba: (average) fuel consumption(průměrná) spotřeba paliva

tuhý: solid fuelstech. tuhá paliva

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

načerpat: refuel, BrE tank upnačerpat palivo

economy: ekon. economy testtest spotřeby (paliva)

fuel: fuel consumptionspotřeba paliva

gauge: gas gaugeplynový manometr, AmE též ukazatel stavu paliva

inlet: fuel inletpřívod paliva

intake: fuel intakepřívod paliva

loading: fuel/reactor loadingzavážení paliva do reaktoru

octane: high octane fuelvysokooktanové palivo

processing: nuclear fuel processing plantzávod na zpracování jaderného paliva

solid fuel: solid fuel cookervařič na tuhé palivo

spent: spent fuel storage facilitysklad vyhořelého paliva

palivo: fuel consumption, hospodárnost auta fuel economyspotřeba paliva