Hlavní obsah

přesila

Vyskytuje se v

outnumber: be outnumberedčelit (početní) převaze/přesile, být méně početný

superior: numerically superior, superior in numbersv početní přesile/převaze

superiority: numerical superiority, superiority in numberspřesila, početní převaha

přesila: have (numerical) superiority, mít většinu be in the majoritybýt v přesile