Hlavní obsah

přísný

Vyskytuje se v

výchova: have a strict upbringingprojít přísnou výchovou

firm: take firm measuresučinit přísná opatření

restrictive: increasingly restrictive lawsstále přísnější zákony

rigorous: rigorous disciplinepřísná kázeň

severe: be severe on/with sbbýt přísný na koho

přísný: follow a strict dietdržet přísnou dietu