Hlavní obsah

příslovce

Vyskytuje se v

interrogative: interrogative pronoun/adverbzájmeno/příslovce tázací

manner: adverb of mannerpříslovce způsobu

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry