Hlavní obsah

ovulation [ˌɒvjʊˈleɪʃən or -vjəˈ- or ˌɔː-]

Podstatné jméno