Hlavní obsah

ovulate [ˈɒvjʊˌleɪt]

Sloveso

  • med.ovulovat